บทความ 

Accurate, Real-Time Localization of Subminiature Inductive Transponders: Tumor Localization as an Example 

โดย Beigel Mike และ McGary John ตีพิมพ์ใน วารสาร IDTechEX และ นำเสนอเป็นต่อที่ประชุม ECCTD ในปี 2005 ตอนนี้มีี่วางจำหน่ายแล้ว

   

Spaces Speak, Are You Listening? 

โดย Barry Blesser และ Linda - Ruth Salter เราพบพื้นที่ โดยฟังแนวคิดใน สถาปัตยกรรมเกี่ยวกับหูด้วยตัวอย่าง ตั้งแต่ มหาวิหาร โกธิค ไป รอบ บ้าน เสียง โรงละคร เผยแพร่ ธันวาคม 2006 โดย กด MIT www.SpacesSpeak.com

   

Exception Management for RFID Systems 

โดย Michael L. Beigel , Marcus ซามูเอล และ Grant Ballard (PRBO). เผยแพร่ใน Analyst Labels IDTechEx ของ Smart มกราคม 2004

   

Dynamic Performance of Inductive RFID Systems 

โดย Michael L. Beigel นำเสนอในที่ประชุมยุโรป ในทฤษฎีวงจร และการออกแบบ Stresa , อิตาลี 30 สิงหาคม 1999.

   

Dynamic Performance of Inductive RFID Systems, Addendum for Fisheries Applications

ประสิทธิภาพ ของระบบ Dynamic RFID เชิงอุปนัย Addendum for Fisheries Applicatio โดย Michael L. Beigel นำเสนอที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ Tag PIT 2000 จัดแสดงที่ ประมงทะเล แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ.2000

   

Objective Measurements for RF-ID System Performance: System Design and Evaluation Criteria (วัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบ RF-ID : ออกแบบ และเกณฑ์การประเมิน)

โดย Michael L. Beigel . นำเสนอที่ ประชุม ประมงทะเล แห่งชาติ มกราคม 1993 ระบบ RF - ID บทคัดย่อ

   

The Penguin Project  

(โครงการเพนกวิน) ประวัติของความเป็นไปได้ ในการพัฒนา RFID เพื่อพัฒนาระบบ culminating ในระบบการตรวจสอบ นกเพนกวินในแอนตาร์กติคการ์ โดย Beigel M. ปี 1997

   

A passive integrated transponder system for tracking animal movements.(ระบบ Passive Transponder รวมสำหรับการติดตามการเคลื่นไหวของสัตว์)

William Boarman I, Michael L. Beigel , Glenn C. Goodlett และ Marc Sazaki พิมพ์ซ้ำ จาก Wildlife Society Bulletin Volume 26, Number 4 , Winter 1998

   

Software Risk Engineering

โดย Pilkington Barry Blesser และ Derek , เมษายน 2000

   

The Stomping Ground: Musitronics, Mu-Tron, and the Gizmotron

โดย Chris Gill พิมพ์ซ้ำ จาก Vintage Guitar Magazine กันยายน 1997 , เล่มที่ 11 หน้าที่ 12

   

Mu-Tron Musitronics  

โดย Art Thompson , จาก STOMPBOX - ประวัติศาสตร์ กีตาร์ FUZZES , FLANGERS , PHASERS , ECHOES , และ WAHS

   

The Envelope Controlled Filter (ซอง Filter ควบคุม)

1,980 บทความ ( พิมพ์ซ้ำ ได้รับอนุญาต จาก MIX Magazine ) โดย Mike Beigel และ Elliott Randall อธิบาย การใช้ ดนตรี ของof ECFs, in Randall's very เว็บไซต์ดนตรี.

   

More Then You Ever Wanted to Know About Phasors (มากกว่าที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับเฟสเซอร์)

บทความ (ตีพิมพ์ ครั้งแรก โดย แนะนำ นักดนตรี ของ...) โดย Mike Beigel และ Fred Ridder อธิบายการใช้เครื่องดนตรีของ phase shifters ใน รายละเอียดมากเนื้อหา

   

Digital Phase Shifting 

โดย Michael L. Beigel . นำเสนอต่อที่ประชุมครั้งที่ 61 สำหรับแวดวงสังคม Engineering Audio

   

Instrument Controlled Synthesizers 

โดย Michael L. Beigel . พิมพ์ซ้ำจาก Sound Arts Journal เล่มที่ 1 และ 2 ปักษ์เดือนกันยายนและ พฤศจิกายน 1980 , Volumes ที่ 3 , 9 และ 10

กลับหน้าหลัก | กลุ่ม RFID | บริการ| โปรเจ็คโครงการ | ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี | ทีมธุรกิจ | การพัฒนาสินค้าและผลิตรภัณฑ์ | บทความวิชาการ Articles | ติดต่อเรา | หน้าที่คล้ายกัน Links

โทรศัพท์ Phone : ( 760 ) 633 - 3868 ... แฟ็กซ์ Fax : ( 760 ) 633 - 3819