THAI / ENG      

ขั้นตอนการพัฒนาภลิตภัณฑ์  

ขั้นตอนที่ 1

แนวความคิด

(CONCEPT)


การประเมินความต้องการของตลาด
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
การประเมินเทคโนโลยี
การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์


ขั้นตอนที่ 2

 

ความเป็นไปได้

(FEASIBILITY)

การทดสอบเบื้องต้น
การออกแบบเบื้องต้น
การวิจัยตลาด
วางแผนโครงการ
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ

ขั้นตอนที่ 3

 

การพัฒนา

(DEVELOPMENT)

การทดสอบทางเทคนิค
วิศวกรรมวงจรและการออกแบบซอฟต์แวร์
การออกแบบปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
การทดสอบและการประเมินผล

ขั้นตอนที่  4

 

ระบบต้นแบบ

(PROTOTYPE)

การออกแบบทางกายภาพและ รูปแบบ
การทำแบบจำลอง
การประเมินผลทางเทคนิค
การประเมินผลการตลาด

ขั้นตอนที่ 5

 

วิศวกรรมการผลิต

(PRODUCTION
ENGINEERING)

ผู้ขายและการเลือกใช้ส่วนประกอบ
การออกแบบทางกายภาพและแบบพิมพ์ลายวงจร
แม่พิมพ์ต้นแบบและเครื่องมือ
เอกสารและภาพวาด
ต้นแบบการผลิต
การรับรองตามกฎหมาย


ขั้นตอนที่ 6

 

เริ่มต้นการผลิต

(PRODUCTION
START-UP)

การดำเนินการทดสอบและติดตั้ง
การตั้งค่าการผลิต
การผลิตนำร่องใช้
บริษัทมีประสิทธิภาพในตนเอง


ขั้นตอนที่ 7

 

การจัดส่งสินค้า

(SHIP
PRODUCT)

การแนะนำตลาด
วรรณกรรมทางเทคนิคและคู่มือการใช้งาน
ดำเนินคดีตามกฎหมายสิทธิบัตร
การใช้งานของลูกค้า

 

หน้าหลัก | กลุ่ม RFID | บริการ | โปรเจ็คโครงการ | ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี | ทีมธุรกิจ | การพัฒนาผลิตภัฑณ์ | บทความวิชาการ Articles | ติดต่อเรา | หน้าที่คล้ายกัน Links

Phone : ( 760 ) 633 - 3868 ... Fax : ( 760 ) 633 - 3819